Dokumenty, formularze

PIT 2 - oświadczenie pracownika do celów oblicznia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Oświadczenie do PIT - 2 dot. osób zamieszkujących w innej miejscowości niż miejsce pracy
Oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu
PIT - 12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego oblicznia podatku dochodowego (rozlicznie pracownika przez firmę) od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
Informacje o rachunku bankowym dot. zmiany numeru konta bankowego przez pracownika
INFORMATOR SPC