Opieka medyczna

Wszyscy pracownicy  SPC objęci są  opieką medyczną w określonym zakresie.

• Pracownicy korzystają z Międzyzakładowej Przychodni Zdrowia Poligrafów  w Warszawie ul. Marszałkowska 87, Tel. 22 629 07 07

• Opieka medyczna zawiera badania wstępne, okresowe oraz kontrolne, a także profilaktyczne konsultacje medyczne specjalistów. 

• Udając się do lekarza medycyny pracy (na badania okresowe i kontrolne) każdy pracownik musi posiadać skierowanie  wystawione przez Dział Personalny i podpisane przez bezpośredniego przełożonego.

• Lekarze medycyny pracy przyjmują zawsze w godzinach 8-12.

• Pracownicy korzystają wg cennika z 20% upustem na usługi stomatologiczne.