Organizacje społeczno-zawodowe

   
Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa  
- Statut Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

- Uchwała nr 1, 2, 3, 4 Zarządu MPKZP z dnia 14.12.2011 r.

- Ogłoszenie Zarządu MPKZP z dnia 14.12.2011 r.
- Wniosek o udzielenie pożyczki ratalnej
- Wniosek o częściowe wycofanie wkładów