Sprawy spółdzielcze

 

1. Statut SPC w Warszawie
2. Uchwały Zebrania Przedstawicieli SPC  
 - Uchwała 2017 zmiana struktury organizacyjnej 
 - Uchwała nr 2/2014 - roczne sprawozdanie
 - Uchwała nr 3/2014  - korekta podziału nadwyżki bilansowej
 - Uchwała nr 4/2014 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 - Uchwała nr 5/2014  - podział nadwyżki bilansowej
 - Uchwała nr 6/2014 - w sprawie sprzedaży gruntu
 - Uchwała nr 7/2014 - w sprawie zmian statutu Spółdzielni
3. Władze spc  
 - Rada Nadzorcza

 - Delegaci na Zebranie Przedstawicieli

 - Uchwała nr 1/2014 - aktualizacja nazwy funkcji