Technologia

Wysoką jakość wyrobów Spółdzielni i doskonały smak pieczywa gwarantują staranne procesy technologiczne oraz receptury jakie opracowujemy dla każdego produktu.  
Technologia produkcji pieczywa to skomplikowany proces polegający na wykorzystywaniu wypracowanych metod przygotowania, prowadzenia ciasta i wypieku. Wszystkie te elementy są sekretem wytwarzania naszych smakowitych wypieków.
Dla zachowania wysokiej jakości wyrobów stale nadzorujemy produkcję i kontrolujemy odpowiedni przebieg procesu technologicznego oraz właściwości gotowego produktu.

Jakość mąki
Proces technologiczny rozpoczyna się już od starannego wyboru najlepszej jakości mąki. To dzięki niej otrzymujemy wyjątkowe, o stałej i  powtarzalnej jakości produkty.

Wytwarzanie ciasta
Przygotowanie ciasta to podstawowy proces technologiczny w produkcji pieczywa, polegający na dokładnym wymieszaniu surowców przewidzianych w recepturach oraz poddaniu ich fermentacji.
Ciasto dla każdego wyrobu przygotowujemy na podstawie specjalnej receptury, w której każdy użyty składnik i jego proporcje ma ogromny wpływ na smak naszych wypieków.

Produkcja
Produkcja pieczywa składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich to fermentacja. Fermentacja ciasta ma na celu odpowiednie jego spulchnienie oraz wydobycie aromatu i smaku.  To właśnie odpowiednie ukwaszenie mąki ma znaczący wpływ na wyjątkowość naszych wyrobów.

W zależności od typu produktu ciasto przygotowujemy  metodą jednofazową (bezpośrednią), dwufazową  co zazwyczaj odbywa się w przypadku ciast pszennych, bądź kilkufazowych w przypadku ciast żytnich. Inną metodą jest metoda wielofazowa, polegającą na sporządzaniu i poddawaniu fermentacji jednej lub kilku faz pośrednich (półproduktów piekarskich) poprzedzających otrzymanie ciasta.

W kolejnych etapach produkcji ciasto jest dzielone i formowane. Kształtowanie kęsów ma na celu nadanie odpowiedniego kształtu wypiekom oraz  ujednolicenie struktury ciasta, stworzenie na powierzchni kęsa jednorodnej warstwy i uzyskanie gładkiej skórki.
Kęsy ciasta pozostawiane są na określony czas – rozrost końcowy. Podczas rozrostu końcowego w kęsie ciasta dalej zachodzi fermentacja. Ciasto staje się pulchne i zwiększa swoją objętość. Rozrost końcowy odbywa się w ściśle określonej temperaturze i wilgotności powietrza.

W piekarniach SPC stosujemy zamknięte komory fermentacyjne (garownie), w których możliwe jest ustalanie i kontrolowanie parametrów rozrostu. Są to zarówno wolnostojące garownie, do których wstawiamy  na określony czas wózki z kęsami ułożonymi na blachach lub w koszyczkach, jak i garownie wchodzące w skład linii np. do produkcji bułek drobnych czy chleba. Bardzo ważne jest określenie właściwego stopnia rozrostu. Dzięki temu otrzymujemy pieczywo o prawidłowym kształcie i elastycznym, drobno porowatym miękiszu.

Wypiek pieczywa
Wypiek pieczywa zamyka cykl przemian zachodzących w cieście od momentu jego przygotowania. Jest to proces nagrzewania rozrośniętych kęsów ciasta w piecach piekarskich. Czas i rozkład temperatur w piecu podczas wypieku zależy od rodzaju pieca, wielkości i kształtu kęsa ciasta oraz rodzaju pieczywa.

W naszych piekarniach stosujemy głównie piece taśmowe, przelotowe. Wchodzą one w skład ciągłych linii do produkcji bułek drobnych, chleba formowego i chleba koszyczkowego.

Do wypieku drobnego pieczywa pszennego i półcukierniczego wykorzystujemy piece obrotowe, w których pieczywo wypiekane jest na blachach umieszczonych na wprowadzanych do pieca wózkach.  Niektóre rodzaje pieczywa mieszanego wypieka się na trzonie w piecach wrzutowych.

Cały proces technologiczny począwszy od dostawy surowców, opakowań poprzez przygotowywanie ciasta, fermentację, formowanie i wypiek podlega stałej kontroli wewnętrznej  co gwarantuje wysoką jakość naszych wypieków.