praca

SPRZEDAWCÓW DO SKLEPÓW FIRMOWYCH

Poszukujemy sprzedawców do sklepów piekarsko-ciastkarskich na terenie Warszawy. Praca w systemie dwuzmianowym. Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Do obowiązków sprzedawcy należeć będzie:
  • sprzedaż produktów piekarsko-ciastkarskich, kanapek i pizzy,
  • obsługa Klienta.
Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia:
  • umowę o pracę,
  • wynagrodzenie 4.100 – 5.000 zł brutto,
  • świadczenia wypłacane z ZFŚS w wysokości 1.200-1.400 zł rocznie,
  • możliwość uzyskania pożyczki na remont mieszkania oraz pomocy pieniężnej dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  • dostęp do bezpłatnej siłowni,
  • wypłacamy nagrody jubileuszowe,
  • rozwój poprzez szkolenia oraz możliwość awansu.

Kontakt do Działu Personalnego: 22 573-92-35, personalny@spc.pl

Przesyłając CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV przez Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 103 do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską w Warszawie na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana o możliwości wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody oraz, że wycofanie zgody, nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana, że czas przetwarzania danych osobowych wynosi 30 dni, liczone od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz, że po tym okresie dane zostaną usunięte.”