praca

KIEROWNIKÓW ORAZ ZASTĘPCÓW KIEROWNIKÓW

SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO – CIASTKARSKA W WARSZAWIE Jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek piekarskich w regionie mazowieckim, rozumiejącą potrzeby klientów oraz spełniającą ich oczekiwania w zakresie najwyższej jakości produktów. Poszukujemy Kierowników oraz Zastępców Kierowników do sklepów firmowych na terenie całej Warszawy. Praca w systemie dwuzmianowym. Wymagania:
 • orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku.
Do obowiązków Kierownika oraz Zastępcy Kierownika należeć będzie:
 • organizacja pracy w sklepie firmowym,
 • przygotowanie harmonogramów czasu pracy,
 • obsługa Klienta,
 • sprzedaż produktów piekarsko-ciastkarskich, kanapek i pizzy itp.
Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia:
 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie 5.500 – 6.500 zł brutto,
 • świadczenia wypłacane z ZFŚS w wysokości 1.200-1.400 zł rocznie,
 • możliwość uzyskania pożyczki na remont mieszkania oraz pomocy pieniężnej dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • dostęp do bezpłatnej siłowni,
 • wypłacamy nagrody jubileuszowe,
 • rozwój poprzez szkolenia oraz możliwość awansu.
Kontakt do Działu Personalnego: 22 573-92-35, personalny@spc.pl   Przesyłając CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV przez Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 103 do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską w Warszawie na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana o możliwości wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody oraz, że wycofanie zgody, nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana, że czas przetwarzania danych osobowych wynosi 30 dni, liczone od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz, że po tym okresie dane zostaną usunięte.”