praca

KIEROWCÓW

Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie poszukuje osób na stanowisko kierowców w ramach działalności gospodarczej lub umowy o pracę. Opis stanowiska:
  • dystrybucja wyrobów piekarskich i ciastkarskich na terenie Warszawy oraz okolic w godzinach 02:00-10:00
Wymagania:
  • orzeczenie dla celów sanitarno–epidemiologicznych,
  • prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: personalny@spc.pl

Przesyłając CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV przez Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 103 do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską w Warszawie na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana o możliwości wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody oraz, że wycofanie zgody, nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana, że czas przetwarzania danych osobowych wynosi 30 dni, liczone od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz, że po tym okresie dane zostaną usunięte.”