Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie do Działu Personalnego 
ul. Krakowiaków 103, I piętro, pok. 123;
tel. 22 573 92 33, 22 573 92 83; 
CV – adres: personalny@spc.pl; fax. 22 573 92 85