INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji oraz ochronę Państwa danych osobowych Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie Informuje, że:

 1. W związku z prowadzoną działalnością przetwarza dane osobowe: Członków Spółdzielni, Najemców, Dzierżawców, Pracowników i Kandydatów do pracy, Wykonawców lub Partnerów Biznesowych i ich pracowników, oraz innych osób, których dane mogły zostać utrwalone przez system monitoringu wizyjnego.
 2. Zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;
 3. Dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres, jaki jest to niezbędne;
 4. Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia na osobę, której dane dotyczą;
 5. Zapewniamy realizację praw osoby fizycznej przysługujących na mocy przepisów RODO, której dane przetwarzamy. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO możesz przeczytać tutaj, a jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytaj tutaj.
 6. W sytuacji gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
 • sms na podany numer telefonu;
 • wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail;
 • listownie na podany adres zamieszkania;
 • lub umieszczając informację na stronie www.spc.pl.

 

Obowiązek informacyjny Spółdzielni Piekarsko – Ciastkarskiej w Warszawie względem:

 • Członka Spółdzielni – tutaj
 • Najemców, dzierżawców (lokali komercyjnych, nieruchomości gruntowych będących w zasobach SPC) ich pracowników – tutaj,
 • Naszych Dostawców / Wykonawców / Partnerów i ich pracowników – tutaj
 • Podmiotów uczestniczących w prowadzonych postępowaniach ofertowych – tutaj
 • Kandydatów do pracy – tutaj,
 • Nadawców korespondencji elektronicznej – tutaj,
 • Osób, których wizerunek lub inne dane osobowe zostały utrwalone przez system monitoringu wizyjnego –tutaj
 • Franczyzobiorców –
 • Osób, zgłaszających reklamacje lub roszczenia – tutaj
 • Gości, odwiedzających zakłady produkcyjne SPC – tutaj.

 

Co to jest obowiązek informacyjny ?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.